Online Leren Lezen

Leerstof ordenenen

De leerstof wordt bepaald door de beginsituatie van de leerling en het leerdoel. Om dat leerdoel te bereiken is er een bepaalde route, structuur.
Deze route is niet altijd even prettig voor de leerling. Leren moet menselijk plezant zijn zonder echter de nodige stappen te verwaarlozen.
Goed geprogrammeerde digitale media kunnen naadloos beide aan: zonder extra inspanning (computers worden toch niet moe) de route bijhouden (wat is al wel geleerd en hoe goed) en toffe leermomenten voorschotelen.
             Database     Interface    
Deze digitale programma's moeten dus enerzijds gebruik maken van gegevensbeheer
(meestal via een niet zichtbare op de achtergrond werkende database) en een prettig scherm.

Inloggen

De leerling logt in op een digitaal medium en komt zo onbewust in contact met de onderliggende database
(waar de leergegevens van de leerling beheerd worden) en een reeks oefeningen die afhankelijk van de leergegevens en de dan nodige leerstof aangeboden worden.

Inloggen

De motivatie van de leerling blijft hoog daar deze nooit voor te grote moeilijkheden komt te staan:
door het bijhouden van de vorderingen en met kleine stapjes voort te gaan blijft de leerling het beter volhouden.
Doordat de leerstof op deze wijze dicht bij de leerling komt, kunnen we spreken van motiverende leerstof.
En dat motivatie een belangrijk onderdeel van leren is, weten we.

Motivatie

Daar “online leren lezen” de leerling in staat stelt zelfstanding op om het even welke plaats
(als er maar internetverbinding is), op om het even welk tijdstip met een toestel naar
keuze (pc, tablet, ipad, gsm,..) te leren, worden heel wat belemmeringen (bang om in de klas te antwoorden,
verstrooidheid, geen hulp thuis, onaangepast ritme, zicht, gehoor,...) weggewerkt.
Online betekent ook dat je steeds met de laatste versie van het programma werkt en
je niet moet gaan updaten op je schijf(je) telkens er een verbetering is.

Overal leren

Goede educatieve software geeft onmiddellijk inhoudelijke feedback, wat de meeste invloed heeft op de leerprestatie.
Bij digitale media krijg je na een fout geen slecht punt, maar hulp om je te verbeteren (meestal nog op een plezante wijze).

Bravo

Er worden ook rapporten gemaakt over de vorderingen van de leerling die door de begeleider instant van
op welke plaats kunnen bekeken en bewaard worden. Meer nog, ook het programma leert uit de fouten van de leerling
en zal de stappen in het leerproces automatisch aanpassen.
Het spreekt vanzelf dat bij het programmeren prima didactici de weg(en) moeten uitstippelen.

Rapport

Een beloning is dus ook onmiddellijk daar. Niet na verbetering op een blaadje of op het einde
van een reeks oefeningen. Direct na iedere handeling reageert het digitale medium met beloningen
(prentje, geluid, film, muziekje,..) en past het niveau aan, waardoor het leren niet saai wordt.
Ook de beloning is geen saaie 7/10 maar een aangenaam presentje.

Bravo

Digitale media hoeven geen kunstmatige hulpmiddelen te gebruiken die tot verwarring kunnen leiden:
geen mogelijk verkeerd te begrijpen prentje om gedrukte tekst te verklaren, wel gewoon de exacte tekst laten horen.

Luister

Prima educatieve software is zo ontworpen dat ze voortdurend actie vraagt van de lerende.
Op velerlei wijzen klikken: niet altijd ja en neen, soms klikken of tikken, soms slepen,
soms duwen soms tekenen, kleuren,,.. steeds de aandacht bijhouden op het object zelf.
Wie niet actief aan de slag gaat, kan niet effectief leren.

Tikken

Door deze verschillende werkwijzen is er meer kans dat de oefeningen meer leerlingen gaat aanspreken
(leerlingen verschillen van mekaar en zijn ook verschillend op verschillende tijdstippen).
Digitaal kan zich ook beter aanpassen aan de wensen van de leerling
(ze hoeven zich niet in te leven in de wereld van de auteur maar brengt hun wereld zoveel mogelijk op het scherm),
aan de tijd van het jaar (herfstprentjes, moeilijkheidsgraad,…). Hierdoor voelen ze zich meer aangesproken.

Door de vele verscheidene leermomenten is didactische software zeer attractief en door de interactie dwaalt
men minder af. Hoe hoger de interesse hoe beter men leert.

Digitaal leermateriaal kan uitstekend overweg met presentatie:
film, interactieve schermen, tekst, animatie, gesproken woord, geluidsfragmenten, muziek,…
Je kan er ook wat tastzin bijvoegen: om verder te kunnen gaan moet je klikken of tikken.
Het sensorisch geheugen wordt dus op allerlei wijzen aangesproken.

Op verschillende wijzen wordt dus het werkgeheugen van de leerling aangesproken,
waardoor dus de kans vergroot dat de leerstof betere verankerd en geďntegreerd wordt in het langetermijngeheugen.
Voor de Techneuten:

html5

Deze website is ontwikkeld in html5.

Jquery

De acties zijn geprogrammeerd in Jquery, Jquery UI en Jquery Mobile.

Php

De gegevens worden verwerkt door php en Mysql op een internetserver van Webcreating