LeerlingVolgSysteem Zelf Leren Lezen

Contact D E M O
Dit is een leren-lezen-systeem waarbij de leerling geautomatiseerd gevolgd wordt en dus de gepaste leeroefeningen krijgt.
Een leerkracht/begeleider/ouder
     - maakt een login aan voor zichzelf en voor een of meerdere leerling(en) en koppelt daar telkens een lettervolgordelijst aan
     - zet een snelkoppeling op het scherm van een PC, tablet, ipad, smartphone,... met als url: https://www.meras.be/lezen/lvsll.php.
            De leerling kan met zijn/haar login telkens opnieuw zelfstandig verder leren en oefenen.

Leerling Volg Systeem Zelf Leren Lezen

Bronnen Video Leren Lezen Video Begrijpend Lezen Uitleg over Luidop Lezen (Stemherkenning) Privacy Policy Waarom Online Leren Lezen Algemene Voorwaarden