LeerlingVolgSysteem Zelf Leren Lezen

Contact D E M O
Dit is een leren-lezen-systeem waarbij de leerling geautomatiseerd gevolgd wordt en dus de gepaste leeroefeningen krijgt.
Een leerkracht/begeleider/ouder
     - maakt een login aan voor zichzelf en voor een of meerdere leerling(en) en koppelt daar telkens een lettervolgordelijst aan
     - zet een snelkoppeling op het scherm van een PC, tablet, ipad, smartphone,... met als url: https://www.meras.be/lezen/lvsll.php.
            De leerling kan met zijn/haar login telkens opnieuw zelfstandig verder leren en oefenen.

Leerling Volg Systeem Zelf Leren Lezen

Bronnen Andere websites i.v.m. Leren Lezen Uitleg over Luidop Lezen (Stemherkenning) Waarom Online Leren Lezen