Uitleg Luidop Lezen op Tablet/Smartphone Zelf Leren Lezen

    Een syteem waarbij de leerling luidop leest t.o.v. van een Tablet of Smartphone die hierop reageert.


Momenteel zijn er nog niet zoveel mogelijkheden om dit te realiseren. Wat wij aanbieden is toch al wat bruikbaar.

Het maakt gebruik van de Web Speech Api van Google. En van de mogelijke talen is het Nederlandse Nederlands (nl-NL).

Er zijn wel wat problemen met het toelating geven door de gebruiker van de microfoon. Het hangt wat af van je toetsel en zijn instellingen. De website vangt wel heel wat problemen op, maar voor je leerlingen hier mee laat oefenen toch eerst eens zelf proberen of het lukt op dat toestel.

Het geeft het "leren lezen" wel een extra dimensie: de leerling leest het aangeboden woordje luidop en de website reageert met een beloning als het juist is. Als de stemherkenning niet zeker is van het gelezene of als het fout en om zeker de leerling niet te kwetsen, reageert men met: "Ik ben maar een toestel en verstond je niet goed". Dus geen foutreacties veligheidshalve.

In zijn standaardwerking (dus als "Leerling Volg Systeem voor leren lezen") zal de website automatisch overschakelen in bepaalde oefeningen naar "Stemherkenning" als het dan gebruikte toestel dit aankan.

Je kan ook met onderstaande link direct naar zulke oefeningen gaan (als de apparatuur het toelaat, anders krijg je de oefening zonder stemherkenning).


             Luidop Lezen Oefeningen met Stemherkenning


Uitleg Luidop Lezen bij Zelf Leren Lezen